Kitaa.se mobilen

Därför behövs ditt stöd!

Från Sverige stödjer vi ungdomarnas utbildning. Pengar för mat och uppehälle betalas av Ascension church i England. 

Från och med hösten 2012 går alla barnen på privatskola. Detta bestämdes sedan vi erfarit att det var 70 barn i klassen i barnens kommunala skola. Detta medför en ökad kostnad utöver ovan nämnda månadskostnad.

Vi hoppas att du vill hjälpa våra barn genom att skänka pengar till barnhemmet.

Ange ditt namn på betalningen. Om du vill så skicka med din e-postadress så kan vi skicka bilder och information till dig och vill du ha direktkontakt med styrelsen så skriv till kerstin@kitaa.se.

Som vår sponsor eller månadsgivare finns det möjlighet för dig att på egen bekostnad besöka barnhemmet under några veckor i syfte att umgås med barnen och tex hjälpa dem med läxläsnig. Läs mer om detta på sidan “BESÖK OSS” >

Translate »